All Posts in Tag

địa ốc

Môi trường pháp lý trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản

Quá trình thực hiện Luật Xây dựng 2014 tồn tại một số vấn đề cần sửa đổi. Hoàn thiện như việc ban hành một số Nghị định. Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng chậm so với thời gian có hiệu lực của Luật. Việc tổ chức thực hiện luật trong thời gian đầu còn…

4 kiểu nhà đầu tư bất động sản

4 kiểu nhà đầu tư bất động sản. Nhà đầu tư lướt sóng đánh hơi gom hàng, chốt lời đầu tiên, kích hoạt một cơn sốt đất nhưng lắm khi “đuối nước” vì chính con sóng mình tạo ra. Ông Đoàn Quốc Duyệt. Giám đốc Công ty Tín Thành vừa chia sẻ khảo sát về…

08 989 23 777