All Posts in Tag

đất thuộc sở hữu nhà nước

Nhà đất thuộc sở hữu nhà nước được rà soát lại

Nhà đất thuộc sở hữu nhà nước được rà soát lại. Quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước sẽ được kiểm kê, rà soát lại để tránh các thiếu sót, sai phạm. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 24…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
0898 923 777