All Posts in Tag

bán nhà đất

Nhà đất thuộc sở hữu nhà nước được rà soát lại

Nhà đất thuộc sở hữu nhà nước được rà soát lại. Quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước sẽ được kiểm kê, rà soát lại để tránh các thiếu sót, sai phạm. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 24…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cách xử lý với trường hợp diện tích nhà ở lớn hơn thông tin trên sổ hồng

Nhiều người rơi vào trường hợp. Diện tích thực tế của nhà ở lớn hơn thông tin ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi gọn là sổ hồng). Nhưng không biết cách xử lý dẫn đến khó…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
0898 923 777